sobota, 22 września 2012

Założycielski zlot Orki

Orędownicy swobodnej kultury, sympatycy i sygnatariusze Manifestu. Zapraszamy na zlot założycielski Obywatelskiej Rady Kultury

26 września godzina 18:00

Sala Lustrzana Pałacyku, ul. Kościuszki 34, Wrocław.

***

- Wypracowujemy stanowisko wrocławskich twórców i animatorów kultury w sprawie przekształcenia Zajezdni Dąbie w otwarte centrum kultury.

- Wyłaniamy zarząd stowarzyszenia

 ***

W programie prezentacje:
- Pink Piknik
- Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Gniazdko
- Art & Industrial Gallery:  „Rytuał”, Wrocław Industrial Festiwal
- Wrocławska Inicjatywa Rowerowa

Zapewniamy twórczy ferment i aperitif.

Szczegółowy program:

18:00 wprowadzenie: "Dlaczego Orka jest potrzebna Europejskiej Stolicy Kultury? Co zamierzamy robić i jak działać?"

18:15 prezentacje, część pierwsza

18:40 -19:40 zgłoszenia kandydatów i wybory 5-osobowego zarządu Obywatelskiej Rady Kultury

ok. 19:15 (w trakcie podliczenia głosów) prezentacje cześć druga

20:00 -21:00  "Jak uratować zajezdnię Dąbie dla wrocławskiej kultury?"
wprowadzenie: Przemek Filar (Towarzystwo Upiększania Miasta Wroclawia). Dyskusja nad listem z postulatami do władz Wrocławia.

***
Uwaga: w głosowaniu może wziąć każdy, kto podpisał manifest ORK, także w dniu spotkania.

https://www.facebook.com/orkawroc

Kontakt mailowy: orka.wroc@gmail.com


środa, 19 września 2012

List do sygnatariuszy manifestu i uczestników spotkań Obywatelskiej Rady Kultury


Trudno wskazać moment - ten sprzed kilku miesięcy - kiedy narodził się pomysł powołania Obywatelska Rady Kultury. Była to idea z gruntu spontaniczna, wynikająca z autentycznej potrzeby i przekonania, że w sprawach kultury muszą zabrać głos ci, którzy ją współtworzą, angażując własną pasję, energię, kreatywność. Także czas był szczególny - związany z fermentem, jaki wywołał wybór Wrocławia na Europejską Stolicę Kultury 2016 roku.

Za nami sporo rozmów, dyskusji, często burzliwych, czym ORK być powinna i jak działać. Nie na wszystkie pytania uzyskaliśmy odpowiedzi, nie wszystko jest jasne. Są wątpliwości, ale nie ma obaw i zniechęcenia. Przeciwnie. Przez ten czas, organizując spotkania w różnych miejscach, poznaliśmy wyjątkowych ludzi, wymienialiśmy doświadczenia i poglądy.

Zabraliśmy głos w kilku ważnych dla miasta kwestiach: dostępu do informacji publicznej oraz zasad finansowania Biura ESK.

Mamy manifest, pod którym wielu z was się podpisało. Wypracowany w trakcie długich i żmudnych dyskusji. Mamy regulamin, który nadaje Radzie niezbędne organizacyjne ramy, nie ingerujący w jej otwarty, niezależny i oddolny charakter. W „Orce” może uczestniczyć każdy. Warunek: podpisanie manifestu i aktywny udział w spotkaniach. Dzieląc się na zadaniowe grupy (kino, rewitalizacja, przestrzeń publiczna, pomoc finansowa dla artystów, itp.), liczymy na taką aktywność, która pozwoli zdiagnozować najważniejsze bolączkwrocławskie kultury, zaproponować alternatywne rozwiązania, strategie i wizje.

Podjęliśmy decyzję, że ORK – unikając konfliktu interesu – nie będzie prowadzić działalności dochodowej, ani realizować własnych artystycznych projektów za wyjątkiem np. sympozjów, dyskusji, kongresów itp. Uznaliśmy jednak, że nie ma żadnych przeszkód, aby jej członkowie mogli zabiegać o wsparcie z gminnych funduszy, realizując własne projekty. Wymagając od innych transparentności i szczerości, musimy spełniać ten warunek.

Prawdopodobnie, zgodnie z propozycją dyrektora artystycznego biura ESK, Krzysztofa Czyżewskiego, delegujemy do jego instytucji swojego (rotacyjnego) przedstawiciala/i.

W najbliższych dniach rejestrujemy Obywatelską Radę Kultury jako stowarzyszenie zwykłe. Najpierw wybierzemy jej rotacyjny zarząd. Zapraszamy zatem każdego sygnatariusza manifestu i uczestnika „orkowych” spotkań do udziału w zebraniu założycielskim.

Stworzyliśmy fundamenty ORKI, nakreśliliśmy jej ramy działania, w przekonaniu, że rada będzie ewoluować, okrzepnie, zyska na znaczeniu skupiając w swoich szeregach szerokie gremium artystów, animatorów kultury, kuratorów, animatorów i odbiorców sztuki. Coraz częściej zdarzają się bowiem sytuacje, gdy możemy mieć wpływ na żywotne dla nas sprawy tylko wtedy, gdy mówimy jednym głosem.

Spotykamy się 26 września w Pałacyku. Szczegółowe informacje pojawia się lada dzień na Facebook-owej stronie Obywatelskiej Rady Kultury i na naszym blogu. Piszcie, zgłaszajcie uwagi. Bądźmy w kontakcie.

Grupa założycielska Obywatelskiej Rady Kultury

środa, 27 czerwca 2012

Budżetowe kulisy ESK - wykład dr Bożeny Gierat-Bieroń

Nie istnieją raporty ani żadne wskaźniki badające - na przestrzeni lat - efektywność realizacji, w poszczególnych miastach, programu Europejskiej Stolicy Kultury. Istnieją za to poważne wątpliwości, co więcej, poza festiwalowymi wrażeniami, pozostaje po organizacji ESK - to niektóre ze spostrzeżeń, jakie nasuwają się po wysłuchaniu wrocławskiego wykładu dr Bożeny Gierat-Bieroń. Związana z Uniwersytetem Jagiellońskim uczona, od kilku lat badawczo zajmuje się tematyką ESK, publikując na temat książki i artykuły.


Na zaproszenie ORKI (dzięki staraniom dr Elżbiety Chromiec) dr Gierat-Bieroń odwiedziła Wrocław z otwartym wykładem poświęconym genezie ESK oraz kwestii budżetowania wydarzenia na przykładzie miast-stolic, ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa. Wykład, zorganizowany w Instytucie Muzykologii i Historii Sztuki UW (Szewska 36), inagurował działalność ORKI (23.06.2012). Spotkaniu przyświecało założenie, by z myślą o edukacji i samoorganizacji, takie wydarzenia organizować cyklicznie, zapraszając doń ekspertów, osobistości zycia publicznego, urzędników, przedstawicieli wrocławskiego biura ESK. Poniżej prezentujemy roboczy zapis wykładu dr Bożeny Gierat-Bieroń. Spory fragment odnosi się do prezentowanych w trakcie wystąpienia wykresów. Ich brak czyni wykład niepełnym, lecz mimo tego mankamentu zdecydowaliśmy się na jego publikację. Wprowadzenie do wykładu: dr Elżbieta Chromiec.poniedziałek, 25 czerwca 2012

Dwa dni z ORKą!

W poniedziałek 25 czerwca ORKa zaprasza na tradycyjne, kolejne robocze spotkanie. Z radością powitamy na nim również tych, którzy dopiero dowiedzieli się o naszych działaniach, planach oraz o ogłoszonym w sobotę manifeście. Zachęcamy tez osoby zainteresowane rewitalizacją Nadodrza, bowiem zajmować się będziemy także przygotowaniem do wtorkowej prezentacji zagadnienia dyrektorowi ESK 2016, Krzysztofowi Czyżewskiemu. Zaczynamy o godzinie 18 w Infopunkcie Łokietka 5.

We wtorek (26 czerwca) o godzinie 17:00 pod Cafe Rozrusznik rozpocznie się spotkanie z dyrektorem Czyżewskim. Zainteresowanych prosimy o punktualne przybycie – w planach mamy godzinną wyprawę plenerową, po której powrócimy do Infopunktu Łokietka 5.

Zapraszamy!

czwartek, 21 czerwca 2012

Ogłaszamy manifest - Nocna Orka

Po ogłoszeniu manifestu i konferencji prasowej (godz.12:45, 23 czerwca, ulica Szewska, Wrocław) zapraszamy na wykład dr Bożeny Gierat-Bieroń (Uniwersytet Jagieloński), którego tematem będzie historia programu "Europejska Stolica Kultury", jego osiągnięcia i  porażki. Miejsce: budynek Muzykologii i Historii Sztuki UWr przy ul. Szewska 36, w Sali 208, godzina 19:00.  Prowadzenie: kulturoznawca dr Elżbiera Chromiec

Na deser zachęcamy do udziału w ulicznej  imprezie pod hasłem Nocna Orka (start godz 21:30 u zbiegu ulic Szewskiej i Nożowniczej). Obwieścimy wszem i wobec nasz manifest i zaprosimy do zabawy: show taneczno-ogniowy SEMI-DRY-ACT załogi Circus Klangrus!

Skrzyknąwszy się w paradę, ruszamy na most św. Macieja (u wylotu Szewskiej, prowadzący na Tamkę). Tam poddając się magii  Nocy Kupały zamykamy manifest w butelce i puszczamy Odrą do morza. Wianki i lampiony mile widziane. Potem, spontaniczne dopełnienie wieczoru  w Kalamburze. Przybywajcie!

środa, 20 czerwca 2012

ORKA wychodzi z cienia


Chcemy większej transparentności w podejmowaniu decyzji, udziału mieszkańców oraz współpracy w
przygotowaniach do ESK 2016.


W związku z przygotowaniami Wrocławia do obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 we
Wrocławiu powstała Obywatelska Rada Kultury. Zapraszamy w najbliższą sobotę, 23 czerwca o godzinie
12:45, na konferencję prasową. Miejsce: ul. Szewska, u zbiegu z ulicą Kotlarską. *

ORKA to oddolna i otwarta inicjatywa artystów, kuratorów, ludzi nauki, animatorów i organizatorów
życia kulturalnego, którzy uznają, iż proces przygotowań do realizacji programu Europejskiej Stolicy
Kultury 2016 może być punktem zwrotnym w myśleniu o kulturze we Wrocławiu.

Poniżej fragment manifestu Obywatelskiej Rady Kultury:

My – wrocławianie - twórczy i zainteresowani kulturą - zapraszamy do aktywności w Obywatelskiej
Radzie Kultury. Rada powstała aby umożliwić nam stałe uczestnictwo w kształtowaniu
programuEuropejskiej Stolicy Kultury 2016, zarówno w czasie przygotowań, jak i w roku 2016 oraz
współudział w podejmowaniu decyzji istotnych dla polityki kulturalnej miasta.


Na konferencji zaprezentujemy cały dokument, jego sygnatariuszy oraz przestawimy nasze postulaty
programowe.

Zapraszamy również do udziału w otwartym wykładzie dr Bożeny Gierat-Bieroń – jego tematem
będzie historia programu "Europejska Stolica Kultury", jego osiągnięcia, ale i porażki. Spotkanie
poprowadzi Elżbieta Chromiec - kulturoznawczyni związana z DWSSP ASESOR , w budynku
Muzykologii i Historii Sztuki UWr przy ul. Szewska 36, w Sali 208 o godzinie 19:00. Bożena Gierat-
Bieroń z Uniwersytetu Jagiellońskiego – teatrolog, polonista; zajmuje się polityką kulturalną oraz
europejskimi modelami rozwiązań systemowych w kulturze, jak i kulturą europejską w kontekście
historycznym, jest autorką książki Europejskie Miasto Kultury. Europejska Stolica Kultury 1985-2008

Wykład będzie pierwszym z cyklu otwartych spotkań edukacyjnych organizowanych przez Obywatelską
Radę Kultury.

Zwieńczeniem dnia, zainspirowanym aurą Nocy Kupały, będzie akcja performatywna Obywatelskiej Rady
Kultury o godzinie 22:00 na ul. Szewskiej.

****
*Konferencja prasowa odbędzie się przy okazji ulicznego wydarzenia kulturalno-edukacyjnego w
publicznej przestrzeni SPLOT SZEWSKA 5, do uczestnistwa w którym zachęcamy gorąco wszystkich
wrocławian.

sobota, 9 czerwca 2012

Zakładamy blog

Orka wyruszyła na internetowe łowy. Założyliśmy stronę, na której będziemy umieszczali wszystko, co Obywatelskiej Rady Kultury dotyczy: aktualności, komentarze, relacje ze spotkań, nasze spostrzeżenia. Traktujemy to miejsce jako platformę prezentacji naszych działań, akcji, wizji, przemyśleń, pomysłów. Wszystkie interesujące materiały zamieszczamy na stronach powyżej, zachęcamy też do studiowania kalendarza i zapraszamy na fanpage > oraz przede wszystkim do uczestnictwa w spotkaniach na żywo. Koniecznie przeczytajcie Manifest, czekamy na kolejnych sygnatariuszy!
Sugestie, uwagi i pytania kierujcie na adres orka.wroc@gmail.com.