sobota, 22 września 2012

Założycielski zlot Orki

Orędownicy swobodnej kultury, sympatycy i sygnatariusze Manifestu. Zapraszamy na zlot założycielski Obywatelskiej Rady Kultury

26 września godzina 18:00

Sala Lustrzana Pałacyku, ul. Kościuszki 34, Wrocław.

***

- Wypracowujemy stanowisko wrocławskich twórców i animatorów kultury w sprawie przekształcenia Zajezdni Dąbie w otwarte centrum kultury.

- Wyłaniamy zarząd stowarzyszenia

 ***

W programie prezentacje:
- Pink Piknik
- Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Gniazdko
- Art & Industrial Gallery:  „Rytuał”, Wrocław Industrial Festiwal
- Wrocławska Inicjatywa Rowerowa

Zapewniamy twórczy ferment i aperitif.

Szczegółowy program:

18:00 wprowadzenie: "Dlaczego Orka jest potrzebna Europejskiej Stolicy Kultury? Co zamierzamy robić i jak działać?"

18:15 prezentacje, część pierwsza

18:40 -19:40 zgłoszenia kandydatów i wybory 5-osobowego zarządu Obywatelskiej Rady Kultury

ok. 19:15 (w trakcie podliczenia głosów) prezentacje cześć druga

20:00 -21:00  "Jak uratować zajezdnię Dąbie dla wrocławskiej kultury?"
wprowadzenie: Przemek Filar (Towarzystwo Upiększania Miasta Wroclawia). Dyskusja nad listem z postulatami do władz Wrocławia.

***
Uwaga: w głosowaniu może wziąć każdy, kto podpisał manifest ORK, także w dniu spotkania.

https://www.facebook.com/orkawroc

Kontakt mailowy: orka.wroc@gmail.com


środa, 19 września 2012

List do sygnatariuszy manifestu i uczestników spotkań Obywatelskiej Rady Kultury


Trudno wskazać moment - ten sprzed kilku miesięcy - kiedy narodził się pomysł powołania Obywatelska Rady Kultury. Była to idea z gruntu spontaniczna, wynikająca z autentycznej potrzeby i przekonania, że w sprawach kultury muszą zabrać głos ci, którzy ją współtworzą, angażując własną pasję, energię, kreatywność. Także czas był szczególny - związany z fermentem, jaki wywołał wybór Wrocławia na Europejską Stolicę Kultury 2016 roku.

Za nami sporo rozmów, dyskusji, często burzliwych, czym ORK być powinna i jak działać. Nie na wszystkie pytania uzyskaliśmy odpowiedzi, nie wszystko jest jasne. Są wątpliwości, ale nie ma obaw i zniechęcenia. Przeciwnie. Przez ten czas, organizując spotkania w różnych miejscach, poznaliśmy wyjątkowych ludzi, wymienialiśmy doświadczenia i poglądy.

Zabraliśmy głos w kilku ważnych dla miasta kwestiach: dostępu do informacji publicznej oraz zasad finansowania Biura ESK.

Mamy manifest, pod którym wielu z was się podpisało. Wypracowany w trakcie długich i żmudnych dyskusji. Mamy regulamin, który nadaje Radzie niezbędne organizacyjne ramy, nie ingerujący w jej otwarty, niezależny i oddolny charakter. W „Orce” może uczestniczyć każdy. Warunek: podpisanie manifestu i aktywny udział w spotkaniach. Dzieląc się na zadaniowe grupy (kino, rewitalizacja, przestrzeń publiczna, pomoc finansowa dla artystów, itp.), liczymy na taką aktywność, która pozwoli zdiagnozować najważniejsze bolączkwrocławskie kultury, zaproponować alternatywne rozwiązania, strategie i wizje.

Podjęliśmy decyzję, że ORK – unikając konfliktu interesu – nie będzie prowadzić działalności dochodowej, ani realizować własnych artystycznych projektów za wyjątkiem np. sympozjów, dyskusji, kongresów itp. Uznaliśmy jednak, że nie ma żadnych przeszkód, aby jej członkowie mogli zabiegać o wsparcie z gminnych funduszy, realizując własne projekty. Wymagając od innych transparentności i szczerości, musimy spełniać ten warunek.

Prawdopodobnie, zgodnie z propozycją dyrektora artystycznego biura ESK, Krzysztofa Czyżewskiego, delegujemy do jego instytucji swojego (rotacyjnego) przedstawiciala/i.

W najbliższych dniach rejestrujemy Obywatelską Radę Kultury jako stowarzyszenie zwykłe. Najpierw wybierzemy jej rotacyjny zarząd. Zapraszamy zatem każdego sygnatariusza manifestu i uczestnika „orkowych” spotkań do udziału w zebraniu założycielskim.

Stworzyliśmy fundamenty ORKI, nakreśliliśmy jej ramy działania, w przekonaniu, że rada będzie ewoluować, okrzepnie, zyska na znaczeniu skupiając w swoich szeregach szerokie gremium artystów, animatorów kultury, kuratorów, animatorów i odbiorców sztuki. Coraz częściej zdarzają się bowiem sytuacje, gdy możemy mieć wpływ na żywotne dla nas sprawy tylko wtedy, gdy mówimy jednym głosem.

Spotykamy się 26 września w Pałacyku. Szczegółowe informacje pojawia się lada dzień na Facebook-owej stronie Obywatelskiej Rady Kultury i na naszym blogu. Piszcie, zgłaszajcie uwagi. Bądźmy w kontakcie.

Grupa założycielska Obywatelskiej Rady Kultury